Teikiame šias paslaugas:

  • Pakuočių ir atliekų apskaitos paslaugos Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS)
  • Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentų parengimas
  • Paraiškų Taršos leidimams gauti ar pakeisti parengimas
  • Paraiškų Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimams (TIPK) gauti ar pakeisti parengimas
  • Paraiškų registruotis atliekų tvarkytojų valstybės registre parengimas
Close Menu