UAB EVITEKS

Kiekvienas atliekų kilogramas, prikeltas antram gyvenimui – tai mūsų sėkmės rodiklis.
Kiekvienas sutaupytas gamtos išteklių kilogramas – tai dovana ateinančioms kartoms.
Mes griaunam praeitį, kad sukurtumėm ateitį.

  • Mūsų teikiamos paslaugos

Pastatų griovimas​

Kompleksiškai atliekame pastatų (pramoninių, gyvenamųjų pastatų, inžinerinių tinklų, rezervuarų bei kitų objektų) griovimo darbus. Esant poreikiui, rengiame griovimo projektus ir aprašus, gauname leidimus griauti, išregistruojame nugriautus pastatus, atliekame kadastrinius matavimus. Tvarkingai parengiame dokumentus apie tinkamą atliekų, susidariusių griovimo metu, sutvarkymą, kaip to reikalauja LR teisės aktai.

Statybinių atliekų tvarkymas

Tvarkome, surenkame ir išvežame statybines atliekas. Didžiatūrių konteinerių, skirtų statybinių atliekų išvežimui, nuoma.

Aplinkosauginės dokumentacijos rengimo paslaugos

Pakuočių ir atliekų apskaitos paslaugos GPAIS sistemoje, parengiame ir teikiame derinti atsakingoms institucijoms planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentus, paraiškas Taršos leidimams/ TIPK gauti ar pakeisti...

Skaldos pardavimas visoje Lietuvoje

Statybinės technikos ir įrengimų nuoma

Statybinės technikos ir įrengimų pardavimas

  • Kas mes?

UAB “Eviteks” – aplinkosauginių klausimų sprendimų partnerė. Įmonė įkurta vystyti aplinkosauginius projektus. Aplinkosauga, mūsų supratimu, tai visa, kas susiję su gamtosauga bei natūralia aplinka, todėl mes siekiame viską apimti bendrai – pradedant projektavimu, atliekų tvarkymu, pastatų griovimu, užterštų teritorijų valymu ir, baigiant, produktų kūrimu, kurie padėtų tausoti gamtos išteklius.

  • Mūsų vizija

UAB „Eviteks“ savo realiais darbais siekianti mažinti gamtos išteklių sunaudojimą bei tausojanti natūralią gamtą, nori būti pastebima kaip įmonė, teikianti pasitikėjimą ir kurianti ateitį. Saugumas, profesionalumas bei etika – tai mūsų pagrindiniai prioritetai.

  • Mūsų vertybės

❒ Verslumas, lankstumas ir disciplina, siekiant užsibrėžtų tikslų ir reikalavimų.

❒ Skrupuliškumas ir sunkus darbas

❒ Ištvermė, siekiant dvasinio augimo

❒ Solidumas

❒ Valdymas per dalyvavimą bei suinteresuotumą

  • Prisijunk prie mūsų komandos!

Jeigu JŪS esate pilnas idėjų bei minčių kaip Jas įgyvendinti,
Jeigu Jums ne baisūs iššūkiai bei esate kantrus juos suvaldyti ir įgyvendinti,
Jeigu Jums nėra baisus darbas komandoje bei savarankiškai priimant personalinę atsakomybę,

JŪS esate laukiamas mūsų komandoje.

Įmonė užsiima statybinių atliekų perdirbimu mobilia įranga statybvietėje bei statybinių atliekų perdirbimu įmonei priklausančioje statybinių atliekų priėmimo aikštelėje (TIPK leidimas Nr.VR-4.7-V-02-T-48), o taip pat inertinių medžiagų, gautų po statybinių atliekų perdirbimo, pardavimu. Šalia atliekų perdirbimo veiklos veikia atskiras, savarankiškas skyrius, kuris vykdo senų, nenaudojamų bei bešeimininkių pastatų griovimo darbus. Taip pat prie gamybos priskiriamas atliekų briketavimo bei kuro briketų gamybos cechas. Ypatingą dėmesį mes esam sutelkę, siekiant 100% iš bet kokio proceso surinktų atliekų, paversti antrine žaliava arba energetine medžiaga.

❒ Nuolatinis tobulinimasis per užduočių vykdymą ir klientų lūkesčių patenkinimą, pastoviai didinant finansinį įmonės veiklos prieaugį bei finansinį įmonės stabilumą.

❒ Nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų bei potencialių nelaimingų įvykių darbo procese prevencija bei mokymai.

❒ Darbų saugos užtikrinimas įmonėms bendradarbiaujančiomis su UAB „Eviteks“ bendruose projektuose.

❒ Nuolatinis įmonės darbuotojų tobulinimas bei kvalifikacinis augimas.

❒ Darbo kultūros politika per darbo saugos bei aplinkosaugos reikalavimų vykdymą.

❒ Neigiamos įtakos aplinkai minimalizavimas, vykdant gamybinius projektus.

❒ Naujų produktų iš atliekų ir antrinių žaliavų kūrimas bei pateikimas plačiam naudojimui.

❒ Vadovaujančio personalo pasiruošimą naujiems iššūkiams, vykdant kokybės, aplinkosaugos bei darbų saugos politiką.

❒ Nuolatinį personalo tobulinimą, dalyvaujant seminaruose, kursuose bei praktiniuose mokymuose.

❒ Nuolatinį transporto, įrengimų bei technologinių procesų tobulinimą.

❒ Skaidrų bei aiškų valdymą mūsų klientų bei subrangovų atžvilgiu.

❒ Statybos darbų rinkos monitoringą bei šios srities rinkos identifikaciją klientų poreikio atžvilgiu.

❒ Siekdami nepriekaištingos kokybės ir mūsų užsakovų pasitikėjimo per betarpišką bei nuolatinį bendravimą.

Close Menu