Naujienos

UAB “Eviteks” įgyvendino projektą “Kokso atliekų briketavimo technologijos sukūrimas” (projekto kodas VP2-1.3-ŪM-05-K-01-071) paqal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 8 d. nutarimą Nr. 662 patvirtintą Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonės “Inočekiai LT”, kurią administruoja Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA). Projekto partneris VGTU Termoizoliacijos mokslo instituto Statybinių medžiagų laboratorija. Vykdant projektą atlikti taikomieji moksliniai tyrimai ir sukurta inovatyvi kokso atsijų briketavimo technologija. Įgyvendintas projektas prisidėjo prie įmonės plėtros, padidėjo įmonės konkurencingumas.


UAB “Eviteks” įgyvendino projektą “Atliekų su polikondesuotu rišikliu perdirbimo technologijos sukūrimas” (VP2-1.3-ŪM-05-K-03-107) paqal Visuotinės dotacijos priemonę VP2-1.3-ŪM-05-K “Inočekiai LT”, kurią administruoja Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA). Projekto sąmatinė vertė 5792,40 eurų. Projekto partneris VGTU Termoizoliacijos mokslo instituto Statybinių medžiagų laboratorija (dr. Valdas Balkevičius). Vykdant projektą atlikti taikomieji moksliniai tyrimai. Buvo paruoštos briketų sudėtys, suformuoti briketai naudojant įvairius rišiklius, nustatytos briketų savybės. Sukurta atliekų su polikondensuotu rišikliu perdirbimo technologija. Įgyvendintas projektas prisidėjo prie įmonės plėtros, padidėjo įmonės konkurencingumas, užmegzti ryšiai su mokslo institucija.vgtu


mita

kl