Misija

Kiekvienas atliekų kilogramas, prikeltas antram gyvenimui – tai mūsų sėkmės rodiklis.
Kiekvienas sutaupytas gamtos išteklių kilogramas – tai dovana ateinančioms kartoms.
Mes griaunam praeitį, kad sukurtumėm ateitį.

Mūsų užduotys:

 • Nuolatinis tobulinimasis per užduočių vykdymą ir klientų lūkesčių patenkinimą, pastoviai didinant finansinį įmonės veiklos prieaugį bei finansinį įmonės stabilumą.
 • Nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų bei potencialių nelaimingų įvykių darbo procese prevencija bei mokymai.
 • Darbų saugos užtikrinimas įmonėms bendradarbiaujančiomis su UAB „Eviteks“ bendruose projektuose.
 • Nuolatinis įmonės darbuotojų tobulinimas bei kvalifikacinis augimas.
 • Darbo kultūros politika per darbo saugos bei aplinkosaugos reikalavimų vykdymą.
 • Neigiamos įtakos aplinkai minimalizavimas, vykdant gamybinius projektus.
 • Naujų produktų iš atliekų bei antrinių žaliavų kūrimas bei pateikimas plačiam naudojimui.

Tikimės tai pasiekti per:

 • Vadovaujančio personalo pasiruošimą naujiems iššūkiams, vykdant kokybės, aplinkosaugos bei darbo saugos politiką.
 • Nuolatinį personalo tobulinimą, dalyvaujant seminaruose, kursuose bei praktiniuose mokymuose.
 • Siekdami nepriekaištingos kokybės ir mūsų užsakovų pasitikėjimo per betarpišką bei nuolatinį bendravimą.
 • Nuolatinį transporto, įrengimų bei technologinių procesų tobulinimą.
 • Skaidrų bei aiškų valdymą mūsų klientų bei subrangovų atžvilgiu.
 • Statybos darbų rinkos monitoringą bei šios srities rinkos identifikaciją klientų poreikio atžvilgiu.