Apie įmonę

Uždaroji akcinė bendrovė “Eviteks” – aplinkosauginių klausimų sprendimų partnerė. Įmonė įkurta vystyti aplinkosauginius projektus. Aplinkosauga, mūsų supratimu, tai visa, kas susiję su gamtosauga bei natūralia aplinka, todėl mes siekiame viską apimti bendrai – pradedant projektavimu, atliekų tvarkymų, pastatų griovimu, užterštų teritorijų valymu ir, baigiant, produktų kūrimu, kurie padėtų tausoti gamtos išteklius.

Įmonę sudaro du pagrindiniai padaliniai: aplinkosaugos ir gamybos.

Aplinkosaugos padalinys – dirba projektavimo srityje ir teikia konsultacijas aplinkosauginiais klausimais.

Gamybos padalinys – užsiima statybinių atliekų perdirbimu mobilia įranga statybvietėje bei statybinių atliekų perdirbimu įmonei priklausančioje statybinių atliekų priėmimo aikštelėje (TIPK leidimas Nr.VR-4.7-V-02-T-48), o taip pat inertinių medžiagų, gautų po statybinių atliekų perdirbimo, pardavimu. Šalia atliekų perdirbimo veiklos veikia atskiras, savarankiškas skyrius, kuris vykdo senų, nenaudojamų bei bešeimininkių pastatų griovimo darbus. Taip pat prie gamybos priskiriamas atliekų briketavimo bei kuro briketų gamybos cechas. Ypatingą dėmesį mes esam sutelkę, siekiant 100% iš bet kokio proceso surinktų atliekų, paversti antrine žaliava arba energetine medžiaga.

Mūsų vertybės:

  • Verslumas, lankstumas ir disciplina, siekiant užsibrėžtų tikslų ir reikalavimų.
  • Skrupuliškumas ir sunkus darbas
  • Ištvermė, siekiant dvasinio augimo
  • Solidumas
  • Valdymas per dalyvavimą bei suinteresuotumą

Mūsų vizija:

UAB „Eviteks“ savo realiais darbais siekianti mažinti gamtos išteklių sunaudojimą bei tausojanti natūralią gamtą, nori būti pastebima kaip įmonė, teikianti pasitikėjimą ir kurianti ateitį.

Saugumas, profesionalumas bei etika – tai mūsų pagrindiniai prioritetai.